KOM IN BEWEGING… met een beweegprogramma

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op de gezondheid. Uit die onderzoeken blijkt dat bewegen een gunstig effect heeft op vele aspecten van uw gezondheid. Als u een chronische aandoening heeft zoals bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes), een chronische longziekte (COPD) of een hart- en vaatziekte dan is een gezonde leefstijl en voldoende beweging extra belangrijk. Door voldoende te bewegen kunnen de gevolgen van de chronische aandoening namelijk worden beperkt. Voor patiënten die het moeilijk vinden om te gaan bewegen en dit vol te houden is er een speciaal beweegprogramma ontwikkeld.

Dit programma is onderdeel van een zorgprogramma waarbij zorgverleners in Haaksbergen samenwerken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren; waaronder huisarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtist, etc. Deze zorgverleners zijn aangesloten bij de Stichting EerstelijnsZorg Haaksbergen.

Doel van het beweegprogramma

Door deelname aan het beweegprogramma verbetert uw algehele conditie, het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Hierdoor proberen we de gevolgen van de chronisch aandoening voor uw dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken.

Wat houdt het beweegprogramma in

Het beweegprogramma duurt 6 maanden. Na een uitgebreide intake worden uw trainingsdoelen en de te bereiken resultaten met u besproken en vastgesteld. Daarna gaat u twee keer per week trainen in een groep onder begeleiding van een deskundige en gespecialiseerde fysiotherapeut. De training is gericht op het verbeteren van uw algehele conditie, het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Tevens krijgt u begeleiding om ook na afloop van het beweegprogramma zelfstandig te blijven bewegen. Na 6 maanden worden de resultaten van uw training vastgesteld. Dan stopt de begeleiding in de groep en zal met u worden besproken op welke manier u verder wilt werken aan uw fitheid. Na 12 maand vindt er opnieuw een meting plaats en wordt opnieuw gekeken hoe het is gesteld met uw fitheid.De huisarts ontvangt dan een bericht met de resultaten.

Vergoeding

Het grootste deel van de kosten zal worden vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel u vergoed krijgt kunt u nagaan bij uw verzekeraar. Ieder deelnemer betaalt ongeacht de wijze waarop zij verzekerd is een eenmalige eigen bijdrage. Deze bedraagt € 150,- voor de gehele periode van 6 maand, inclusief de controle na 12 maanden.

Aanmelden

Alle Haaksbergse fysiotherapeuten werken samen om het beweegprogramma mogelijk te maken. Het beweegprogramma wordt op verschillende locaties in Haaksbergen gegeven onder begeleiding van daarvoor opgeleide en ervaren fysiotherapeuten. Via de huisartsenpraktijk kunt u worden aangemeld voor het beweegprogramma. Bij voldoende deelnemers krijgt u bericht van de fysiotherapeut over waar en wanneer het beweegprogramma start.

Informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut. Op onze website www.eerstelijnszorghaaksbergen.nl vindt u meer voor informatie over o.a. de verschillende zorgprogramma’s, de werkwijze van de zorgverleners en algemene informatie over chronische aandoeningen.