logowerfheegdev2Wij hebben de volgende specialisaties in huis

 • Algemene Fysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Hart- Vaat- en Longfysiotherapie
 • Oncologische revalidatie (tijdens- en na curatieve behandeling)
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie ( GLI)
 • Fysiofitness
 • Zwangerfit®  / MamaFit
 • Rugscan m.b.v. de Spinal Mouse

Kwaliteit
Kwaliteit vinden wij bij de Werfheegde erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register. Wij staan voor kwaliteit van zorgverlening en organisatie, onafhankelijk en betrouwbaar.

Wat vragen we van u?
Om behandelingen efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:
Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn mogelijk in overleg met uw behandelend fysiotherapeut. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald. Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden. Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen. Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

Patiëntenregistratie
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Vergoeding van behandelingen
Behandelingen fysiotherapie worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht. In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:
Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de V.V.F. bij de arrondissements- rechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn gedeponeerd.

Klachtenregeling
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Het klachtenreglement ligt ter inzage in onze praktijk.

Vragenlijst & Anoniem verstrekken gegevens 
We verstrekken anoniem gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek, deze gegevens worden gebruikt om de zorg nog beter te managen en te verbeteren. Uw behandelaar vraagt tijdens het zorgtraject uw contactgegevens, en vraagt u voor deelname aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit betreft een enquête waarin wij uw mening vragen over het zorgtraject. Wij gebruiken deze (geanonimiseerde) gegevens om continu de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Heeft u hierover vragen of heeft u bezwaar; geef dit aan bij uw behandelend fysiotherapeut.

Aansprakelijkheid eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen. Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.fysiotherapiewerfheegde.nl of kom langs; wij zijn u graag van dienst!