Intake: snel duidelijkheid                                                                                                                            

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft u dus direct na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: direct resultaat

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: een voelbare verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Direct na de eerste afspraak heeft u duidelijkheid over de verdere behandeling.

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek van de eerste behandeling

 

Kwaliteit van de behandeling 

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende 4-jarige opleiding manuele therapie heeft gevolgd. De manueeltherapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is. ( TIP: vraag voor een behandeling met manuele therapie altijd of de behandelaar NVMT geregistreerd is). Kijk voor meer informatie op www.nvmt.nl.

Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.