Perifeer Arterieel Vaatlijden

Claudicatio Intermittens, ook wel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan. Deze pijn in de benen wordt vaak veroorzaakt door een verminderde doorbloeding. PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, progressieve aandoening die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking). Het komt vaak voor in de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben. Maar: indien op tijd ontdekt, kan PAV goed worden behandeld. Is er sprake van PAV, dan is voor fysiotherapeutische begeleiding een verwijzing noodzakelijk. Deze krijgt u bijvoorbeeld van de vaatchirurg of huisarts.

Bekijk dit filmpje

De fysiotherapeut geeft u informatie en voorlichting over deze aandoening en kan na een intake samen met u een persoonlijk behandelplan opstellen. Hierbij kunnen en verschillende doelen worden gesteld:

  • verbeteren van de loopafstand
  • verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • verbeteren van uw looppatroon
  • leren “door de pijn te lopen”
  • bij het leren aannemen van een actieve leefstijl

Resultaten van de behandeling worden gemeten, met u besproken en regelmatig teruggekoppeld met de verwijzer. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze praktijk ( 053 5727561) of mailt u naar m.versteeg@fysiotherapiewerfheegde.nl of f.koehorst@fysiotherapiewerfheegde.nl Voor uitgebreide informatie neemt u eens een kijkje op claudicationet