DSC_5135 1Longrevalidatie is een samenvattende term voor het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid als gevolg van een longaandoening, bijvoorbeeld t.g.v. COPD. Samen met de gespecialiseerde longfysiotherapeut wordt gewerkt aan een optimale belastbaarheid. De behandelstrategie vindt haar oorsprong in het COPE-actief principe.

COPE-actief bestaat uit gespecialiseerde longfysiotherapeuten, en  werken nauw samen met longartsen, huisartsen, apothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen. Het doel is om COPD patiënten te behandelen volgens de “state of the art” met een éénduidige kwaliteit en werkstijl. Hiervoor worden de fysiotherapeuten geschoold, worden er richtlijnen ontwikkeld en afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten en andere disciplines. Daarnaast zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden opgezet in zowel de eerste als tweede lijn om deze groepen te informeren. Voor meer informatie over begeleiding van de longfysiotherapeut bezoekt u de site van COPE-actief.