Longrevalidatie is een samenvattende term voor het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid als gevolg van een longaandoening, bijvoorbeeld t.g.v. COPD. Ook begeleiding van patiënten  na COVID-19 / coronavirus behoort tot de werkzaamheden van onze longfysiotherapeuten. Samen met andere zorgverleners wordt gewerkt aan een optimale belastbaarheid.

Onze longfysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Hart- Vaat- Long-netwerk Twente en Chronisch Zorgnet.  Ze werken nauw samen met longartsen, huisartsen, apothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen. Het doel is om longpatiënten te behandelen volgens de “state of the art” met een éénduidige kwaliteit en werkstijl. Hiervoor worden deze fysiotherapeuten geschoold, worden er richtlijnen ontwikkeld en afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten en andere disciplines. Daarnaast zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden opgezet in zowel de eerste als tweede lijn om deze groepen te informeren. Voor meer informatie over begeleiding van de longfysiotherapeut bezoekt u de site van COPE-actief.