Veel vrouwen blijven na de bevalling met vragen zitten over veranderingen met betrekking tot plassen, ontlasting, gemeenschap of pijn in het bekkengebied. Zij blijven dan met deze bekken(bodem)klachten doorlopen met het idee: “Het hoort erbij, ik ben bevallen.”…….

De meeste van deze veranderingen zijn direct na de bevalling merkbaar en verdwijnen binnen 6 weken na de bevalling. Echter als u na deze periode nog klachten heeft, loop er dan niet mee door. Bespreek deze klachten tijdens de nacontrole met de verloskundige of gynaecoloog. Bekkenfysiotherapie kan bij deze klachten een uitkomst bieden.

Wat houdt een consult in?

Het consult start met een uitgebreid vraaggesprek. Hierin wordt gevraagd naar de volgende veranderingen die mogelijk zijn opgetreden:

  • Plassen
  • Ontlasten
  • Seksuele klachten
  • Verzakkingsklachten (zwaar gevoel)
  • Pijnklachten rondom litteken
  • Pijnklachten in bekken, rug en bekkenbodem

Dit alles geeft een goed beeld over hoe jouw bekkenbodem functioneert.

Onderzoek

Vervolgens zal het bekken en/of de bekkenbodemfunctie in overleg met jou onderzocht worden.  Tijdens het consult krijg je uitleg over de functie van de bekkenbodem. Hiervoor krijg je aanvullend oefeningen en advies.

 

Wanneer blijkt dat bekkenfysiotherapie uitkomst kan bieden bij uw klachten, wordt er in overleg een vervolgafspraak gemaakt. De verloskundige, huisarts of gynaecoloog kan je ook adviseren of een postpartum consult voor jou van toepassing is.

Het consult wordt uitgevoerd door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met onze praktijk en een afspraak maken bij Margo Versteeg.