Veel vrouwen blijven na de bevalling met vragen zitten over veranderingen met betrekking tot plassen, ontlasting, gemeenschap of pijn in het bekkengebied. Zij blijven dan met deze bekken(bodem)klachten doorlopen met het idee: “Het hoort erbij, ik ben bevallen.”…….

De meeste van deze veranderingen zijn direct na de bevalling merkbaar en verdwijnen binnen 6 weken na de bevalling. Echter als u na deze periode nog klachten heeft, loop er dan niet mee door. Bespreek deze klachten tijdens de nacontrole met de verloskundige of gynaecoloog. Bekkenfysiotherapie kan bij deze klachten een uitkomst bieden.

Wat houdt een consult in?

Intake                                                                                                              Het consult start met een uitgebreid vraaggesprek. Hierin wordt gevraagd naar de volgende veranderingen die mogelijk zijn opgetreden:

  • Plassen
  • Ontlasten
  • Seksuele klachten
  • Verzakkingsklachten (zwaar gevoel)
  • Pijnklachten rondom litteken
  • Pijnklachten in bekken, rug en bekkenbodem

Dit alles geeft een goed beeld over hoe jouw bekkenbodem functioneert.

Onderzoek

Vervolgens zal het bekken en/of de bekkenbodemfunctie onderzocht worden. Voor een optimale diagnostiek van de bekenbodemfunctie.

Tijdens het consult zal er uitleg gegeven worden over het functioneren van de bekkenbodem en er wordt direct aangeleerd hoe je de bekkenbodem kunt trainen. Je krijgt hiervoor adviezen en oefeningen mee.

Wanneer aan het einde van het consult blijkt dat er klachten zijn waar een bekkenfysiotherapeutische behandeling uitkomst kan bieden wordt er in overleg met u een vervolgafspraak gemaakt.

Weet je niet of dit consult op jou van toepassing is, bespreek dit dan bij de nacontrole met je verloskundige of neem contact op met je arts. Zij/hij kan je hierin adviseren.

Het postpartumconsult wordt uitgevoerd door een  geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Margo Versteeg, zij is geregistreerd bekkenfysiotherapeute MSc.

Heeft U vragen?  Bel, mail of loop gerust bij ons binnen.