Hart- vaat- en longziekten zorgen voor een groot scala van gezondheidsklachten. Aandoeningen welke veel impact kunnen hebben op uw dagelijkse activiteiten. De zorg die hiervoor noodzakelijk is, vraagt om een specialistische aanpak! Naast de (medicamenteuze) zorg door de huisarts of specialist, is er steeds meer aandacht voor leefstijl, voeding en beweging.


De afgelopen jaren is er meer onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op de gezondheid. Hieruit blijkt dat bewegen een gunstig effect heeft op vele aspecten van de gezondheid. Als er sprake is van hart- vaat- of longziekten, dan is een gezonde leefstijl en voldoende beweging extra belangrijk. Door voldoende te bewegen kunnen de gevolgen van deze chronische aandoeningen mogelijk worden beperkt. In onze praktijk bieden we deze specialistische fysiotherapeutische zorg.
Om de kwaliteit van deze zorg te blijven verbeteren is samenwerking met andere zorgverleners een must. We nemen deel aan het Chronisch Zorgnet en aan het Hart- Vaat- en Longnetwerk Twente. We werken nauw samen met de eerste lijn ( huisartsen, apothekers, diëtisten), alsook met de tweede lijn (specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis). Samenwerking waarbij de patiënt centraal staat, en nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd worden.

COVID-19 revalidatie 

Wij bieden zorg op maat na Corona. Na COVID-19  ervaren veel mensen beperkingen/belemmeringen op gebied van conditie, kracht, vermoeidheid, concentratie etc… . Dat vraagt om zorg op maat! In Haaksbergen (EZH) hebben we deze zorg vorm gegeven door nauwe samenwerking met diverse zorgverleners zoals o.a. ergotherapie, diëtist, huisarts.

Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze gerust. Bel of mail de praktijk, of loop even binnen. We staan u graag te woord!